top of page

THREAD LIFT


Service Description

ไหมเงี่ยง ลักษณะไหมจะเป็นเส้นตรงแต่จะมีเงี่ยงออกมาตามแนวเส้นไหมคล้ายก้างปลา ซึ่งส่วนของเงี่ยงจะช่วยในการเกี่ยว skin ใต้ผิวให้ยกขึ้นตามแนวดึงขึ้นของไหม ผลที่ได้จะช่วยในการยกกระชับผิวในระดับนึง และช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยปัญหาแก้มหย่อนคล้อย ไหมเงี่ยงจึงช่วยดึงกระชับประคองเอาไว้ไม่ให้แก้มหย่อนคล้อยไหมเงี่ยงใช้ดึงยกกระชับในคนที่เกิดปัญหาแก้มหย่อนคล้อยซึ่งผลที่ได้จะขึ้นอยู่กับความหย่อนคล้อยของแก้มว่ามีมากน้อยแค่ไหน


Upcoming Sessions


Contact Details

bundittsp@gmail.com


bottom of page