top of page

Tesla Sculpting


Service Description

Tesla Sculpt คือการนำเทคโนโลยี High Intensity Focused Electromagnetic (HI-FEM) สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ากระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดตัวอย่างแรงในช่วงเวลาสั้นๆเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในมีการสร้างเส้นใยโปรตีนและเส้นใยกล้ามเนื้อมากขึ้น เพิ่มความหนาแน่น และขนาดของมัดกล้ามเนื้อ รวมถึงช่วยสลายไขมันบริเวณรอบข้างได้อีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยแต่ต้องการหุ่นดีแบบเร่งด่วน ต้องการสลายไขมัน ให้มีรูปร่างที่กระชับ ได้สัดส่วน


Upcoming Sessions


Contact Details

bundittsp@gmail.com


bottom of page