top of page

ฉีดไหม COLLAGEN


Service Description

ฉีดไหมcollagen ลักษณะไหมจะเป็นเส้นตรง ช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาพันรอบแนวไหม จึงเกิดการดึงรั้งกันระหว่างผิวและเส้นไหม ช่วยให้ผิวเราแน่นกระชับขึ้น ผิวหน้าดูใสขึ้น การฉีดไหมcollagenจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ในบริเวณที่ร้อย ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ที่สร้างเส้นใยคอลลาเจน ทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนมาพันรอบแนวเส้นไหมซึ่งจะส่งผลให้เกิดการตึงรั้งผิว ผิวจึงเต่งตึง กระชับ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นเมตาบอลิซึ่มได้ดีอีกด้วย จึงทำให้เลือดสามารถไหลเวียนไปยังบริเวณดังกล่าวได้ดี การใช้ไหมละลายจึงเป็นการฟื้นฟูสภาพผิวพร้อมยกกระชับไปในตัว ทำให้ผิวเด้ง เฟิร์ม กระชับ


Upcoming Sessions


Contact Details

bundittsp@gmail.com


bottom of page