top of page

ใครบ้าง ที่ควรร้อยไหม!


ร้อยไหมใครทำได้บ้าง ?

การยกกระชับผิวหน้าด้วยวิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ

ตั้งแต่ 30-60 ปีขึ้นไป โดยเนื้อเยื่อต้องไม่ยุบตัว

หรือผิวหนังต้องไม่หย่อนคล้อยมากเกินไป


เพราะหากผิวหนังหย่อนมากเนื่องจากอายุหรือ

มีน้ำหนักตัวมาก อาจต้องใช้วิธีนี้ร่วมกับวิธีอื่น ๆ

0 views0 comments

Comments


bottom of page