top of page

เลเซอร์กำจัดขนด้วยเครื่อง IPL


ขนด้วยเครื่อง IPL

- เป็นการกำจัดขนแบบกึ่งถาวร

- ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิว

- เห็นผลเร็ว ไม่เจ็บ ใช้เวลาไม่นาน

- ช่วยให้ผิวเรียบเนียน

- วงจรการเกิดขนช้าลง

1 view0 comments
bottom of page