top of page

ฉีดฟิลเลอร์ บวมกี่วัน?


โดยปกติแล้วการฉีดฟิลเลอร์ จะไม่ค่อยพบอาการบวม

Filler แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในบางคน


โดยมีอาการบวมนิดๆเท่านั้น ใน 1 - 3 วันแรก

ด้วยคุณสมบัติของ ไฮยารูลอนิกแอซิด

และจะค่อยๆยุบลงไป ไม่มีอันตรายอะไร

0 views0 comments

Comentarios


bottom of page